Det er med stor glede vi kan annonsere et kulturprogram som er nærmere normalen enn det har vært på lenge. Endelig kan vi se frem til en høst der aktiviteter og arrangementer kan foregå, slik at vi igjen har mulighet til å være ute i lokalmiljøet, spille, synge, trene og oppleve konserter og forestillinger - sammen!

Personlig synes jeg det er litt skummelt å tenke på hvor fort man ble vant til «korona-livet», som var preget av nedstenging, hjemmekontor, begrenset sosial kontakt, og tilnærmet fravær av kultur- og fritidstilbud. Jeg har rett og slett vært bekymret for at vi ikke vil komme tilbake til normalen. Nå er jeg imidlertid mer optimistisk. Det gjøres nemlig et svært godt arbeid i lag og foreninger i kommunen, og det er all grunn til å takke dere som skaper opplevelser, og gir innbyggerne våre mulighet til å oppleve mening og mestring på fritiden.

Nå gir vi altså ut en ny utgave av kulturkalenderen, og med dette får vi frem noe av det som foregår fremover, både i frivillig og kommunal regi. Så må vi opplyse om at det fremdeles er slik at det kan komme endringer, så det lønner seg å følge med på nettsidene våre. Jeg håper det er noe interessant å finne for enhver, og at du som innbygger finner det attraktivt å besøke oss i Bautaen kulturhus, enten det er som publikummer på arrangement, låner på biblioteket, besøkende til frivilligsentralen, ungdom på Klubb1 eller elev i kulturskolen.

God kulturhøst!
Knut André Bjerke Enhetsleder for Kultur, fritid og frivillighet i Skaun kommune
 

Last ned Kulturkalender 2021 her