Enhet Kultur, fritid og frivillighet har tro på at vi gjennom det trykte ord klarer å formidle informasjon om kulturaktiviteten i Skaun til et bredere publikum ved denne papirbaserte, men også digitale kulturkalenderen. Kalenderen er etterspurt, og vi håper flest mulig lag melder inn sin aktivitet til denne kalenderen før trykningsfristen. Kalenderen vil gjelde til og med juli.

Frist er allerede søndag 06. mars for innsending av aktiviteter.
Send til kulturkalender@skaun.kommune.no.

 

Kulturmidler til frivillige lag og organisasjoner 2022

Skaun kommune minner lag og organisasjoner om fristen for å søke om kulturmidler/driftstilskudd for 2022. Søknadsskjema for kulturmidler, og retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Skaun kommune finnes på Skaun kommunes hjemmeside. Det gis tilskudd til idrettslag/idrettsanlegg, forsamlingshus, andre kulturorganisasjoner, musikklag, organisasjoner for barn og unge og kunstformidlingsorganisasjoner.

Søknadsfristen for 2022 er 01. mai. Det er viktig at fristen overholdes.

 

Informasjonsbrev til lag og organisasjoner våren 2022.