Vi gratulerer Viggja Voices med Skaun kommunes kulturpris for 2021. Viggja Voices har gjort seg sterkt bemerket i kommunens kulturliv de siste årene. Vokalgruppa med base på Viggja har markert seg som ambisiøs og uredd, og består av en gjeng med svært dyktige sangere. Viggja Voices er svært gode kulturambasadører for Skaun kommune.

Vi gratulerer Børsa sanitetsforening med Skaun kommunes frivilligpris for 2021. Børsa sanitetsforening får frivilligprisen for sitt langvarige arbeid i kommunen, og ikke minst for sin innsats under pandemien i 2020 og 2021. I arbeidet med vaksinering av innbyggerne i kommunen har medlemmenes innsats vært uvurderlig. Børsa sanitetsforening er også en forening med lang historie, så denne prisen er også en heder til sanitetsmedlemmer gjennom en lang periode.

Jo Kebriel Stølhaug Nor er blant landets beste unge parasvømmere og får tildelt Skaun kommunens kulturstipend for 2021.

Priser og stipend vil bli delt ut under åpningen av vinterkulturuka.

Forslag på kandidater til kulturpris og frivilligpris kan fremmes til Skaun kommune innen 1. oktober det enkelte år, les mer om dette her. Her er også oversikt over tidligere kulturprisvinnere og tidligere frivilligprisvinnere