Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 31.03.2023. Forslagene ble godkjent av valgstyret 09.05.2023.

Følgende valglister ble godkjent:

Arbeiderpartiet

Buviklista

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig folkeparti

Miljøpartiet De Grønne

Rødt

Senterpartiet

SV - Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Valglistene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Skaun rådhus

I henhold til valgloven § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. 


Klagen sendes:
Valgstyret i Skaun kommune 
Postboks 74
7358 Børsa