Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, mv.) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om det skal fremforhandles én felles avtale mellom Skaun kommune og de ulike utbyggerne, eller om det skal inngås individuelle utbyggingsavtaler mellom kommunen og utbyggerne.

Ved enighet vil fremforhandlet avtaleforslag bli lagt ut til offentlig ettersyn før det fremmes for politisk behandling.

Eventuelle grunneiere/utbyggere som har et ønske om å ta del i avtaleprosessen for å utvikle sin eiendom i det aktuelle området, bes ta kontakt med Skaun kommune innen 09. juni.

 

Innspill eller opplysninger

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale, kan sendes til Enhet for plan og miljø:

E-post: postmottak@skaun.kommune.no
Postadresse: postboks 74, 7358 Børsa

Merk henvendelsen på saksnummer 22/1317.

 

Kontaktperson ved spørsmål

Tale Heggelien Refsnæs, 72 86 72 54