Kunngjøringer

 

Kunngjøring Kunngjort

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Skaun ungdomsskole

Kommunestyret vedtok den 02.11.17 detaljreguleringsplan for Skaun ungdomsskole. Planen legger til rette for etablering av ny ungomdsskole i Børsa sentrum, samt rivning av eksisterende skole. Planen omfatter dagens tomt for ungdomsskole, gnr/bnr 147/1/6 med tilstøtende areal.

Reguleringsplankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksfremstilling og vedtak

Løsninger trafikkavvikling

Illustrasjonsplan

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsing etter plan- og bygningslovens kap. 15 må være fremsatt for Skaun kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.

Klager sendes Skaun kommune, postboks 74, 7358 BØRSA,
eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no

 

09.11.17

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema