I arbeidet med ny kommuneplan skal vi ikke synse – vi skal vite. Det er derfor viktig for oss å basere avgjørelsene vi tar på oppdaterte og tilgjengelige fakta. På denne siden vil kunnskapsgrunnlaget for Skaun kommunes nye kommuneplan legges ut fortløpende.

Planprogram

Planprogrammet er selve bestillingen vår, og legger dermed grunnlaget for hele planprosessen. Det sier noe om hvordan – og hvorfor – vi nå skal lage den nye kommuneplanen. Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret 17. mars 2022.

Last ned planprogrammet her (PDF)