Kurs i mestring av depresjon (KiD) er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat), på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og livskvalitet.

Tegn på dette kan være fravær av glede, isolasjon, følelsen av å være verdiløs, lite tiltakslyst, konsentrasjonsvansker, tristhet, søvnproblemer, uro, grubling eller irritabilitet.

Her kan du lese mer om KiD.

Hva går kurset ut på?

Dette er et kurs som er bygd på kognitiv, sosial læringsteori. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Kursdeltakerne får opplæring i hva de selv kan gjøre for å endre mønsteret på tanker og handlinger, som kan vedlikeholde og forsterke nedstemthet/depresjon. Det er en anerkjent metode som er egnet til å gi hjelp.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakerne arbeider med egne problemer hjemme, ved hjelp av metoder og teknikker som de lærer på kurset.  Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset.

 

Målet med kurset   

  • å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre

  • å korte ned varigheten av depresjon

  • å gjøre de negative følgene av depresjon mindre

  • å forebygge nye episoder med depresjon

Praktisk informasjon

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over 8 uker, en gang på 2,5 timer per uke. Det er 8-12 deltakere på hvert kurs. Etter kurset er det oppfølgingsmøter etter ca. 1 og 2 måneder. Kursboka, Å mestre depresjon, blir brukt aktivt på hele kurset.

Skaun kommune arrangerer KiD med kursleder Mette Goa Hugdal.

Kursavgift kr. 700,- dekker kursmateriell og enkel servering.

For nærmere informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med kursleder.