Skaun kommune inviterer alle lag og organisasjoner i kommunen til kurs i søknadsskriving på Skaun rådhus. Kurset går over to dager, og vil bestå av både workshop og seminar. 

Formålet med kurset er å vise hvordan man går fram for å finne relevante tilskuddsordninger, hva en søknad bør inneholde og hvordan man bør skrive det. Det finnes mange private stiftelser og tilskuddsordninger, men det kan være utfordrende å ha oversikt over alle, samt vite hva som bør/ må være med i en søknad. Kurset er i hovedsak for de som allerede har en idé eller prosjekt som de ønsker å realisere.

Første delen av kurset vil være mer overordna/ generell kunnskap, mens del 2 være mer spesifikk, og er for de som har deltatt på del 1.


Vi oppfordrer alle som skal delta på kurset å ha et prosjekt/idé klart til kurset. Da vil vi kunne jobbe med å skrive søknad om tilskudd til akkurat denne idéen. Vi vil samtidig oppfordrer alle til å ta en runde internt i styret på området tilskuddsordninger og tilskuddsoppfølging

Sjekk gjerne tilskuddsportalen for å se hva du kan søke på!

Det er ingen påmelding og kurset er gratis. Hold av datoene allerede nå. Hvis kurset grunnet smittespredning må holdes digitalt eller vil bli utsatt, vil det bli varslet om dette.  

Overordnet agenda:

 • Informasjon om Tilskuddsportalen og ulike tilskuddsordninger
 • Informasjon om søknader og søknadsskriving
 • Kunnskap om å tilpasse prosjektet til søknadsordningen


Kurs i søknadsskriving, del 1

Dato: Onsdag 17. mars fra 18.00-20.00 
Tidspunkt: Kl. 18.00-20.00

Sted: Skaun rådhus, K-salen

 

Dagsprogram kursdag 1

 • Runde på hvilke prosjekter, både anlegg, tiltak og aktiviteter, som planlegges
 • Gjennomgang av Tilskuddsportalen.no- Kort intro i hvordan man bruker portalen
 • Hva er viktig å tenke på når man skal søke tilskudd? Hva er saksbehandlerne opptatt av? Hvordan skrive en god søknad?
 • Spørsmålsrunde og oppsummering. 

 


Kurs i søknadsskriving, del 2

Dato: Tirsdag 13. april fra 18.00-20.00 
Tidspunkt: Kl. 18.00-20.00

Sted: Skaun rådhus, K-salen


Dagsprogram kursdag 2

 • Runde på status på prosjekter
 • Workshop
 • Oppsummering

   

Kursdagene holdes av Siri Grøttjord – leder Skaun frivilligsentral, Jartrud Marie Åsvold – idretts- og friluftskonsulent og Steinar Haugen – fagleder kultur. Det kan også bli med en representant fra Tilskuddsportalen.