I august skal vi ta inn nye lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Skaun kommune har jobbet med lærlinger over lang tid. Vi kan tilby en spennende og lærerik arbeidsplass. Det vil bli gitt god opplæring, hvor en veileder på arbeidsplassen og en koordinator i kommunen vil følge opp lærlingen gjennom læreperioden. Vi har også en opplæringsbok som deles ut ved oppstart. Lærlingene vil følge de opplæringsmoduler og fagplaner som er godkjent av Utdannings - og forskningsdepartementet for fagområdet. Lærlingen vil ha sitt daglige virke primært innen barnehage, SFO og barneskole.

Arbeidsoppgaver

  • Vi ønsker at du er opptatt av å ha gode samspillsituasjoner med barn og unge, delta i aktiviteter og lek, være med på tur og hjelpe barn og unge og løse konflikter.
  • Lærlingene har i oppgave å jobbe med alle kompetansemålene i læreplanen, og i den sammenheng må det planlegges, evalueres og dokumenteres.

Kvalifikasjoner

  • Tilsetting forutsetter som hovedregel bestått avgangseksamen i Vg1 og Vg2 innen barne- og ungdomsarbeiderfag
  • Vi søker lærlinger som er motiverte, lærevillige og engasjerte
  • Du må ha gode samhandlingsevner i forhold til barn, foresatte og kollegaer
  • Du har helse som er forenelig med å jobbe i barnehage, skole og SFO

Vi tilbyr:

En spennende og utviklende læreplass med varierte oppgaver

Veiledere som kan faget med høy kompetanse

 Lønn etter tariff og en av landets beste pensjonsordninger med 2% egenfinansiering hos KLP. Utvidet yrkesskadedekning som også gjelder på fritid.

Oppstart 01.08.2020 eller etter avtale.

Den som tilsettes må fremlegge politiattest.

 

Søknadsfrist: 5. mars

Søknadsskjema finner du HER eller på www.skaun.kommune.no

For mer informasjon kan rådgiver Grete Anita Lefstad kontaktes på tlf 72 86 72 61 eller e-post grete.anita.lefstad@skaun.kommune.no