Rossvollheimen helse- og omsorgssenter er kommunenes eneste heldøgns helse og omsorgsinstitusjon, og har tilbud om dagplasser, korttidsplasser og langtidsplasser. Formålet til Rossvollheimen helse- og omsorgssenter er å gi et helhetlig pleie og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet. Rossvollheimen har også som formål gjennom dagtilbud og korttidsopphold og stimulere til at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig.

Vi har definert følgende hovedmål for enheten:

Rossvollheimen skal være et utviklingsorientert helse- og omsorgssenter med høy etisk og faglig standard, samtidig som vi arbeider for et godt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø.

Vi trenger dyktige lærlinger med på laget og søker:

2 LÆRLINGER I HELSEARBEIDERFAGET

Tiltredelse er i august 2020, eller etter avtale.

Krav til søkerne er gjennomgått VG1 og VG2 for faget ved videregående skole.

Tjenestested er Rossvollheimen (42 sykehjemsplasser fordelt på 4 avdelinger), med deler av opplæringsløpet i Hjemmesykepleien og i Tjenesten for funksjonshemmede.

Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende tariffavtaler, lover og forskrifter.

Den som tilsettes må framlegge gyldig politiattest før tiltredelse.

Ytterligere opplysninger fås ved å kontakte:

Enhetsleder ved Rossvollheimen, Line Kirksæther, mail: line.kirksaether@skaun.kommune.no

Telefon: 72 86 73 32

Søknadsfrist 18.02.2020

Søknad leveres på elektronisk skjema som du finner HER eller på www.skaun.kommune.no

Se video fra våre aktive og attraktive helse- og omsorgstjenester!

https://www.youtube.com/watch?v=Q9zgirS-KSg