Skaun kommune er i vekst, med drastisk befolkningsøkning, ny infrastruktur og nye hovedferdselsårer. Nå lyser kommunen ut fire lederstillinger, som vil være med og utforme framtidens Skaun, tilrettelegge for samfunnsutvikling og befolkningsvekst, og styrke kommunens tilbud til innbyggerne. 

Skaun er en kommune i vekst, og som kommunedirektør er du en toppleder som arbeider i samspillet mellom politikk og administrasjon. Du vil være med og styrke kommunens rolle som samfunnsutvikler, og samarbeide med folkevalgte og ansatte om å utvikle gode og effektive tjenester til innbyggerne. Jobben går ut på å gjennomføre politiske vedtak og målsettinger, styre i henhold til vedtatt budsjett og økonomiplan, og bygge tillit og omdømme for kommunen. Med personlig engasjement, omtanke og god kommunikasjon vil du tilrettelegge for digitalisering, omstilling og innovasjon, og videreutvikle interkommunalt arbeid. Til denne stillingen søker vi noen med relevant ledererfaring og høyere utdanning, evne til å utvikle godt lagarbeid og organisasjonskultur, og god forståelse for økonomi, offentlig forvaltning, og politiske prosesser.

Som enhetsleder for økonomi vil du tilrettelegge for budsjettprosesser og rapporteringssystemer, følge opp politiske vedtak og prioriteringer, og foreta økonomiske analyser og finansforvaltning som en aktiv del av kommunens utviklingsarbeid. Du må ha kjennskap til offentlig sektor, og det er ønskelig at du har ledererfaring. Vi tilbyr store muligheter til å påvirke kommunens utvikling, samt gode betingelser og pensjonsordning. Vi søker noen som er tillitsskapende og målrettet, fleksiblel og engasjert, og som vet å jobbe strategisk og fokusert mot endring og utvikling. Til denne lederstillingen søker vi noen som kan lede kommunens økonomistyring, med relevant utdanning i bunn og strategisk og operativ erfaring med økonomistyring. 

Dette er en nyopprettet og sentral lederstilling som inngår i kommunedirektørens strategiske ledergruppe, og er ansvarlig for å styrke kommunens tjenester som ligger til helse og mestring. I denne stillingen vil du lede samordning av tjenestene innen helse og mestring, gjennomføre utviklingsprosjekter og bidra til fag- og kvalitetsutvikling i tjenesteområdet. Vi søker noen med ledererfaring, relevant utdanning, og god forståelse for ansvarsområdet helse og mestring, og for samspillet mellom politikk og administrasjon. Stillingen innebærer personalansvar for seksjonsledere.

Dette er en nyopprettet strategisk lederstilling, som inngår i kommunedirektørens strategiske ledergruppe, og er ansvarlig for å styrke kommunens tjenesteområder innen arealplanlegging, tekniske systemer og drift. Hvis dette er jobben for deg, har du gode kommunikasjonsevner, kan samarbeide med nærings- og organisasjonslivet i kommunen, og har forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon. Du vil arbeide med en helhetlig bærekraftig utvikling av organisasjonen, tjenestene og samfunnet, samhandle tverrfaglig og tverrsektorielt, og involvere innbyggerne i prosesser som angår dem. Stillingen innebærer personalansvar for enhetsledere innenfor driftsenheten og teknisk enhet. Vi søker noen med god økonomiforståelse, erfaring fra relevante arbeidsfelt, og en mestringsorientert lederstil.