Postadresse:
Postboks 33, 7358 Børsa
Besøksadresse:
Rådhusvegen 9, Børsa
Telefon:
72 86 73 00
Telefaks:
72 86 39 73
Legevakt:
116 117
Øyeblikkelig hjelp:
113
Hjemmeside: