Bygningen ligger like ved siden av Thams-paviljongen (The Norway Building) på veien inn mot Orkland rådhus. Flyttingen til tjenestesenteret har sin bakgrunn i at St. Olavs hospital ønsker å beholde Orkdal sjukehus smittefritt i pandemiperioden. Ordningen vil vare inntil annet blir bestemt.  Legevaktstilbudet er felles for Orkland, Skaun, Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim, Hitra og Frøya.

Legevakten har åpningstid i tidsrommet 15.30 - 08.00 på hverdager og hele døgnet i helgene. Du skal som tidligere henvende deg til legevaktstelefonen på nummer 116 117. Dersom du blir vurdert til å trenge legetime, vil du få avtalt oppmøtetidspunkt.

NB! Det er ikke anledning til å møte opp direkte på legevakten for konsultasjon.

Legevakt på dagtid ivaretas av fastlegene i den enkelte kommune.