Barnehager, skoler og SFO

 • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • I praksis går skoler og barnehager til grønt nivå

 

Høyere utdanningsinstitusjoner

 • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Det anbefales at høyskoler, universiteter og fagskoler legger opp til at studenter kan være fysisk til stede ved undervisning
 • Høyere utdanningsinstitusjoner behøver ikke å følge anbefalingen om én meters avstand ved undervisning

 

Organisert idrett og fritidsaktiviteter

 • All organisert idrett og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt

 

Arbeidsliv

 • Det anbefales at folk holder én meters avstand til hverandre
 • Det anbefales at arbeidsgivere selv vurderer hvor mye bruk av hjemmekontor som er riktig, men det bør legges vekt på sannsynlighet for smitte på arbeidsplassen og hvor sårbar virksomheter er for et høyt, samtidig sykefravær
 • Arbeidsgivere bør ta hensyn til at det er mulig å holde avstand på arbeidsplassen

 

Serveringssteder

 • Det er ikke lenger skjenkestopp
 • Det er ikke krav om bordservering
 • Det skal legges til rette for at alle kan holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
 • Det skal ikke gjennomføres aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn én meter, eksempelvis dansing

 

Arrangementer og sammenkomster

 • Ingen begrensninger på antall gjester du kan ha hjemme, eller antall deltakere på private eller offentlige sammenkomster
 • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • 1-meterskravet gjelder ikke for personer som sitter på faste tilviste plasser, som betyr at det er mulig å fylle alle plassee i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass

 

Testing, smitte og isolasjon

 • Isoleringstiden for deg som er smittet er nå fire dager
 • Er du smittet, kan du avslutte isolering etter fire dager, så lenge du har vært feberfri i minst 24 timer
 • Det er ikke lenger plikt å være i smittekarantene hvis du har husstandsmedlemmer eller andre tilsvarende nære som er smittet
 • Det anbefales at du som bor sammen med en smittet eller er tilsvarende nære, tar selvtest hver dag i fem døgn etter siste nærkontakt
 • Dersom du ikke kan holde avstand til den som er smittet, anbefales det at du tester deg hver dag i isoleringsperioden og i tillegg fem dager etter dette - til sammen ni dager
 • Utover dette, er det kun de med symptomer som bør teste seg
 • Det anbefales at hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder, og man bør unngå store sammenkomster og arragementer i 10 døgn etter siste nærkontakt
 • Dersom du er i en testperiode, bør du være obs på symptomer og holde deg hjemme dersom det oppstår noen
 • Barn i grunnskolealder eller yngre behøver kun å ta test ved symtomer, selv om det er smitte i husstanden

 

Smittesporing

 • Informer dine nærkontakter dersom du er smittet (kommunen kan hjelpe deg ved behov)
 • Registrer positiv selvtest
 • Regjeringen anbefaler at du registrerer positiv test i appen Smittestopp

 

Avstand og sosial kontakt

 • Det anbefales fortsatt å holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer
  • Gjelder ikke for barn i barnehage og barneskole
  • Gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
 • Anbefalingen om bruk av munnbund der man ikke kan holde avstand gjelder fortsatt

 

Munnbind

 • Det er påbudt å bruke munnbind når man ikke kan overholde én meters avstand til andre i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og på innendørs stasjonsområder
 • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass

 

Smittevernfaglig forsvarlig drift betyr at

 • Virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst én meters avstand til personer som ikke er i samme husstan eller tilsvarende nære
 • Virksomheten må ha rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting
 • Disse virksomhetene skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent:
  • Biblioteker, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbassenger, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende

 

Mer og detaljert informasjon finnes på regjeringen.no.