I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse inviterer Mental Helse i samarbeid med Psykisk helse og rus i Skaun kommune til åpent møte

i Kommunestyresalen Skaun rådhus tirsdag 5. oktober kl 18.00

•På slutten av dagen er vi alle mennesker med bagasje, digitalt foredrag v/ Mats Grimsæth
•Hvordan ta vare på den psykiske helsa vår v/ avd. leder psykisk helse og rus, May Kristin Sæther
•Underholdning
•Kaffe/ te og gode samtaler om psykisk helse
•Loddsalg
•Gratis inngang

Velkommen!