I møte i formannskapet ble det den 18. februar vedtatt å ikke videreføre noen lokal smittevernforskrift i Skaun. Formannskapet vedtok i stedet en rekke anbefalinger for å ivareta smittevernet i kommunen.

Formannskapet i Skaun har tidligere vedtatt lokal smittevernforskrift som har vært gjennom jevnlige oppdateringer i tråd med smittesituasjonen, og i perioden 10. februar til 17. februar har lokal smittevernforskrift påbudt blant annet munnbind, antallsbegrensning i butikker, og stanset fritidsaktiviteter for personer over 20 år.

Bakgrunnen for vedtaket

Trondheim kommune fikk i uke 5 og 6 påvist flere tilfeller av mutert covid-19- virus og iverksatte som følge av dette forsterkede smitteverntiltak. Kommunene i Trondheimsregionen fulgte opp med lokale forskrifter om smitteverntiltak i regionen. Tiltakene i randkommunene var ikke fullt så kraftige og inngripende som tiltakene Trondheim kommune vedtok 10.02.21, men var en innstramming i forhold til nasjonale tiltak for å være føre-var i forhold til situasjonen.

Skaun har totalt 30 smittede pr. 15.02.21 som har utløst lokal smitteoppfølging siden mars 2020.. Kommunen har fremdeles god testkapasitet. I uke 5 og uke 6 ble det testet 222 personer. Det har siden april 2021 blitt testet tilnærmet 5000 personer i Skaun. Sist registrerte smitte i kommunen var registrert 16.01.2021. Basert på smittetallene innebærer dette at Skaun ligger på smitterisikonivå 1, med god kontroll på smitten. Smittesituasjonen i Trøndelag er under kontroll, smitten er synkende og Skaun kommune har ikke registrert smitte i kommunen siden 16. januar.

Anbefalingen som nå er vedtatt av kommunen går nå ut på:

  • Anbefaling om bruk av munnbind, både innendørs og utendørs i det offentlige rom når 2 meters avstand ikke kan overholdes
  • Anbefaling om bruk av munnbind på offentlig kommunikasjon, drosjetransport, kjøreskole og annen føreropplæring
  • Anbefaling om at drosjer, serveringssteder og treningssenter skal registrere alle kunder med navn og telefonnummer
  • Anbefaling om å begrense antall nærkontakter
  • Anbefaling om å begrense reiseaktivitet