Skaun kommune har en betydelig andel personer i risikogrupper og alle tiltak vi gjør er for å verne om disse, sier Hilde Hansen, smittevernlege i Skaun. Det er viktig at du som er frisk tenker på dette og fortsetter å vaske hender, holde avstand og følge rådene fra helsemyndighetene. Vi må ikke bli lei av det som begrenser våre liv, akkurat nå handler det om at alle må fortsette å ta ansvar.

Statistikk fra Skaun legekontor viser at i aldersgruppa over 65 år er det totalt 967 personer i risikogrupper. Ser vi på aldersgruppa 30-64 år har vi 1320 personer i risikogrupper.

Her finner du en oversikt over hvor mange av innbyggerne i Skaun som befinner seg i ei risikogruppe som kan få alvorlig forløp av covid-19 (noen har flere diagnoser og er derfor med i flere risikogrupper).

 

Alder 30-64 år: 1320 personer i risikogrupper
Reumatisme: 753
Astma: 327
Hypertensjon ukomplisert (forhøyet blodtrykk): 257

Flere i denne aldersgruppa er i risikogrupper på grunn av hjerte- og karsykdommer, diabetes, kreft og muskelsykdommer. I tillegg finner vi personer som røyker og har overvekt/fedme og disse kan ha en høyere risiko for alvorlig forløp.

 

Alder over 65 år: 967 personer i risikogrupper
Astma: 604
Hypertensjon ukomplisert (forhøyet blodtrykk): 508
Reumatisme: 452

Også i denne aldersgruppa er det flere i risikogrupper på grunn av hjerte- og karsykdommer, kols, diabetes, kreft og muskelsykdommer. I tillegg finner vi personer som røyker og har overvekt/fedme og disse kan ha en høyere risiko for alvorlig forløp.

Råd og informasjon til risikogrupper:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

 

Gravide: ca. 95 personer

Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet. Gravide som har kronisk sykdom eller svangerskapskomplikasjoner bør ha tett dialog med sin lege.

 

 Råd og informasjon til gravide:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-og-ammende