Mandag 13. september er det stortings- og sametingsvalg. 

Manntallene for Skaun er nå lagt ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret ved Skaun rådhus, og ligger ute til og med valgdagen.

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet. Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen de er folkeregistrert som bosatt per 30. juni i valgåret. 

Merk at dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. 

Ønsker du å sjekke egne opplysninger, kan du ta kontakt med Servicekontoret på telefon 72 86 72 00, eller stikke innom i åpningstiden. 

Servicekontoret har åpent alle hverdager kl. 09.00-14.00.

Les mer om stortings- og sametingsvalget her.