Forskriften som vedtas er en videreføring av forskriften som ble vedtatt 29. desember 2020. Kommunedirektør fikk i dette vedtaket delegert myndighet til å forlenge forskriftens virkning med én måned av gangen, men i påvente av nye regionale og nasjonale tiltak ble den forlenget med en uke gjennom ekstraordinært formannskapsmøte.

Sakspapirer for møtet i formannskapet kan leses her og forskriften i sin helhet er tilgjengelig her.

Forskriften inkluderer blant annet munnbindpåbud på innendørs offentlig område, ved drosjetransport og på buss i rushtrafikk, begrenset antall sosiale kontakter, avstandsbegrensning og registrering av gjester ved serveringssteder.

Den 13. januar ga kommuneoverlege Hatlevoll dispensasjon fra enkelte smitteverntiltak, som gjorde at ubemannede treningssentre kan holde åpnet under visse forutsetninger og kunder hos frisør- og velværetjenester kan ta av munnbindet når det er nødvendig for å utføre behandlingen.

Nyhetssak fra 13. januar om dispensasjonen kan leses her.

Konstituert kommunedirektør Hege Røttereng redegjorde i formannskapsmøtet i dag at også disse dispensasjonene vil videreføres med forskriften slik at rammede virksomheter skal kunne ha forutsigbar drift.

Skaun vurderer smittesituasjonen i samarbeid med øvrige kommuner i Trondheimsregionen og Orkdalsregionen. Smittesituasjonen i regionen er for tiden under kontroll og antall smittede er synkende. Siste påviste smittetilfelle i Skaun kommune ble bekreftet den 16. januar.

I løpet av neste uke (uke 5) vil kommunene i regionen vurdere tilsvarende midlertidige forskrifter. Hvis behov for vesentlige endringer i den midlertidige forskriften kommer fram av vurderingen, innkalles formannskapet til møte i kommende uke.