Tirsdag kveld ble det avholdt ekstraordinært formannskapsmøte for å vedta en midlertidig forskrift, som nå erstatter tidligere midlertidige forskrift fra 29. desember 2020, som ble dispensert fra den 13. januar, og så videreført i slutten av januar.

Den nye forskriften er utarbeidet for at tiltakene skal samsvare bedre med smittesituasjonen kommunens befinner seg i nå. I den nye forskriften er kommunens tidligere begrensning på ti sosiale kontakter opphevet, så nå er det det nasjonale tiltaket på inntil 5 gjester i eget hjem som gjelder. I tillegg er munnbindpåbudet i offentlig rom erstattet med en anbefaling om bruk av munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Munnbind er fortsatt påbudt på kollektivtransport med buss, ved bruk av drosjetransport og ved føreropplæring.

Treningssentere og liknende kan holde åpent dersom det sørges for at minst 2 meters avstand mellom de besøkende. I tillegg skal alle besøkende registreres med navn og nummer ved ankomst på treningssentere, på spise- og skjenkesteder, og ved reise med drosje.

Den midlertidige forskriften vedtatt 2. februar 2021 er tilgjengelig i sin helhet her.

Mot slutten av januar ble det også innført strenge nasjonale tiltak for å forhindre spredning av den nye, mer smittsomme virusmutasjonen som ble oppdaget i Nordre Follo. Denne virusvarianten antas å kunne ha potensiale til å drive fram en tredje smittebølge som kan overbelaste helse- og omsorgstjenesten. De nye nasjonale tiltakene er tilgjengelig her.

Kommunedirektørens innstilling:

1. Påbud om bruk av munnbind ved drosjetransport, kollektivtransport med buss, kjøreskole og annen kjøreopplæring. 

2. Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer. 

3. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

4. Treningssenter kan holde åpent dersom det sørges for 2 meters avstand mellom de som driver fysisk aktivitet. Treningssenter skal registrere alle kunder med navn og telefonnummer

Forskriften trer i kraft 03.02.2021 og gjelder til 18.02.21.