Etter at Rossvollheimen åpnet for at beboerne kan ta imot besøk i begynnelsen av februar, opplever sykehjemmet høyt trykk fra nærkontakter til beboerne som ønsker å gjennomføre besøk med mange til stede.

Vi minner om de nasjonale smitteverntiltakene, som ber alle begrense sosial kontakt, holde avstand, og vise særlig hensyn til personer i risikogruppen.

Av hensyn til smittevern og kapasitet på avdelingene, ser vi nå behovet for å begrense antallet besøkende av gangen til maks tre stykk per beboer.

Under følger de generelle retningslinjene som er nedsatt for besøk på Rossvollheimen.

Retningslinjer for besøk

  • Besøk må avtales med avdelingen på forhånd

  • Maks tre besøkende av gangen

  • Besøkende må benytte munnbind

  • Besøk på beboers rom eller på besøksrom

  • Besøkende må utføre håndhygiene ved ankomst

  • Besøkende må være friske

  • Er det smitte i ditt nærområde anbefaler vi at besøket utsettes noe, dette for å forebygge smitte av beboere eller ansatte

  • Det er ikke restriksjoner på at det er kun de nærmeste pårørende som kan komme og det er ikke kun to nærkontakter pr beboer

  • Ved spørsmål om å ta med seg beboere hjem på besøk, må hvert enkelt tilfelle vurderes

 

For å avtale besøk, kontakt avdelingen direkte:

Solsikke: 728 67 340

Linnea: 728 67 345

Røsslyng: 728 67 325

Korttid: 728 67 322

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/