Minnestøtte ved Børsa kirke
Minnestøtte ved Børsa kirke

Minnestøtte Børsa kirke

Ved Børsa kirke er det reist ei minnestøtte over tre unge menn fra Børsa og Viggja som alle mistet livet som krigsseilere under krigen. 

Det er Jarle Margido Jensen, Henry Edvard Jensen og Bernt Marius Lund som er minnet med denne støtta. Minnestøtten bekranses hvert år på 17. mai.

 

Les mer om minnestøtta ved Børsa kirke

 

 

 

 

 

 

Tambarskjelvebautaen
Foto: Signe Karmhus

Bautaen på Husaby

Einar Tambarskjelve er en av de mest omtalte personene i sagalitteraturen og blir beskrevet som den «den sterkeste mann og den beste bueskytter som har vært i Norge» og «den mektigste og gjeveste mann i hele Trøndelag». Angivelig spilte han en sentral rolle i helliggjøringen av Olav Haraldsson i 1031.

Tambarskjelvebautaen ble reist i 1950. Den be avduket under et stort minnestevne i juli 1950, med mange tusen til stede. 

Les mer om minnestøtta på Husaby

Minnestøtta over Marius Folstad
Foto: Olsen, Kjell A.

Minnestøtta over Marius Folstad

Streiken i Buvika er betegnelsen på en arbeidskonflikt ved Piene Mølle.

Konflikten varte fra 26. mars 1913 til 27. februar 1914 og grunnlaget for konflikten var at arbeiderne ved møllen gikk ut i streik etter at arbeidsgiver nektet å imøtekomme et krav om tariffavtale og lønnsøkning. Konflikten ble løst med forhandlinger, men da arbeidet skulle gjenopptas nektet arbeidsgiver å ta inn igjen alle som hadde streiket, og han ville beholde noen av streikebryterne. Det oppstod da en ny konflikt knyttet til streikebryternes situasjon.

Streikebryterne ble av møllermesteren utstyrt med våpen. Marius Folstad som var sekretær i fagforeningen, ble skutt og drept av streikebryteren Alf Egset natten til 21. september 1913. 

Marius Folstad ligger begravet på Buvik kirkegård, hvor en støtte til hans minne ble reist i 1933.

Les mer om Buvik-konflikten

Minnestøtte om Viggja-ætta
Foto: JS Norge

Minnestøtta om Viggja-ætta

Initiativet til bautasteinen på Viggja ble tatt av Viggja ungdomsslag og amtskolelærer Hansen. Den ble avduka under festivitas 17. mai 1896.

De første 10-15 åra sto minnesteinen nede ved den gamle kongeveien som gikk langs fjæra. Etter at den nye veien gjennom Viggja var tatt i bruk, fra 1906, ble steinen flytta opp og plassert like øst for der veien som tidligere kom opp fra sjøen kryssa nyveien.

 

Les mer om minnestøtta om Viggja-ætta her

Minnestøtte Børsa prestegård

Informasjon kommer snart

Minnestøtte Saltnesstranda
Foto: Buvik pensjonistforening

Minnestøtte Saltnesstranda

På Saltnesstranda friluftsområde står minnesteinen over de to falne engelske soldatene Robson og Craig, som ble skutt ned over Gaulosen i 1941. 11. juni 1986, på dagen førtiseks år etter de dramatiske hendingene, ble minnesteinen avduket.
Minnesteinen sto tidligere på torvet foran sparebankbygget i Buvika, og ble i sin tid reist etter initiativ fra Buvik pensjonistforening. Det er Buvik pensjonistforening som har ansvar for bekransning. Bekransningen markeres som på frigjøringsdagen 8. mai. 

 

Les mer - I kamp for friheten av Bjørn Norheim

Foto: Ole Tiller
Foto: Ole Tiller

Minnestøtte Skaun kirkegård

Ved Skaun kirke er det satt opp en minnestein over soldat Eivind Neve. Neve falt i kampen ved Hegra festing 16. april 1940.

Hegra festning var det stedet som ble holdt lengst av norske tropper i Sør-Norge under den tyske invasjonen i 1940. Det falt til sammen seks nordmenn ved trefningene ved Hegra festning, og Neve var en av disse. 

Minnesteinen over Eivind Neve ble reist allerede i 1941 av ungdom i Skaun. Så strengt som okkupasjonsmakta slo ned på alle nasjonale ytringer under krigsårene, var det godt og modig gjort av ungdommen i Skaun og reise denne støtta. Støtta står strategisk plassert rett innafor porten inn til kirka.

Det er tradisjon for å legge krans på grava på 17. mai. Dette ble første gang gjort i 1945 av Ola A Mehlum. Mehlum hadde vært ordfører ved krigsutbruddet, og var nå satt inn i vervet igjen.

 

Les mer om minnestøtta ved Skaun kirke