Mobil- og bredbåndsutbygging i Skaun

Manglende eller svak dekning?

Skaun kommune har startet en kartlegging av behov for videre utbygging av mobil- og bredbåndsdekning i kommunen.

Kartleggingen vil danne grunnlag for prioritering av utbygginger hvor kommunen og fylkeskommunen skal ta en rolle som pådriver og tilrettelegger. Utbygginger som medfører økonomiske bidrag fra kommunen vil legges frem for politisk behandling i hvert enkelt tilfelle.

Mobil
For å få en fullstendig oversikt over områder med manglende eller svak dekning ber vi om tilbakemeldinger fra innbyggere og andre som ferdes i Skaun.

Tilbakemeldinger med opplysninger om område med manglende eller svak mobildekning sendes på e-post til postmottak@skaun.kommune.no

Bredbånd
Fylkeskommunen har utarbeidet et nettbasert verktøy for kartlegging av eksisterende kapasitet på bredbånd. Ved å delta i denne dekningsundersøkelsen bidrar du til å kartlegge behov for videre utbygging.

 

Ta dekningsundersøkelsen her

 

Takk for at du bidrar til kartleggingen!

Tips en venn Skriv ut

Skjema

// add toggle accordion on dynamic paragraphs headline $('.articleparagraphdynamic').find('.paragraphheadline').on('click', function(){ extendedArtAccordion($(this)); });