Møte i Skaun politiråd mandag 21.9.2020 kl. 18.00-20.00 i kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Sak 17/20          Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 18/20          Godkjenning av referat fra møte 6.5.20 (Forslag vedlagt)

Sak 19/20          Statusoppdatering fra politiet og kommunen. Kriminalitet og kriminalitetsutvikling. Utfordringer.

Sak 20/20          Koronapandemien. Betydning for barn og unge med bakgrunn i politirådets oppgaver og interesseområde v/ politiet og Skaun kommune

Sak 21/20          Trafikkavvikling ved skolene rundt skolestart v/ politiet

Sak 22/20          Beredskapsråd i Skaun kommune. Orientering v/ beredskapsleder i Skaun kommune, Erik Eide

Sak 23/20          Forslag til Skaun kommunes politivedtekter. Gjennomgang, orientering og diskusjon v/ Skaun kommune og politiet. (Forslag vedlagt)

Sak 24/20          Eventuelt

Minner ellers om at alle som deltar i møter på Rådhuset skal registrere seg inn sammen med eventuelt besøkende på møterom.  Det er hengt opp QR-koder som enkelt kan skannes med egen mobiltelefon for å registrere seg ved ankomst. 

Uten registrering vil det bli en svært krevende jobb med smittesporing, og det er derfor viktig at alle lar seg registrere. Hvis skanning av QR-kode ikke kan gjøres, må møtedeltakerne registrere seg på liste ved ankomst Rådhuset.  Deltakere / tilhørere til møtet venter ved inngangen ved ankomst Rådhuset. De vil så bli hentet og fulgt til møterommet.

 

Av hensyn til nødvendigheten av å følge retningslinjer for smittevern, kan det dessverre bli nødvendig å begrense antallet tilhørere i salen/møterommet.