Skaun kommune mottar omtrent 102 doser koronavaksine som skal settes denne uka.

Ordinær gruppe som skal vaksineres denne uka består av innbyggere som er 81 år eller eldre. 13 doser skal gå til revaksinering av tidligere vaksinerte, og omtrent 20% av dosene skal gå til utvalgt helsepersonell.

Husk å bekrefte tilbud om vaksine!
Er du prioritert for tilbud om vaksinasjon, vil kommunen vil ta kontakt med deg. Det er derfor ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.
Først sender vi deg en innkalling via helsenorge.no. Brukere av helsenorge blir da varslet enten via SMS eller e-post. Hvordan du varsles setter du selv opp på helsenorge.no. Har du ikke en bruker på helsenorge.no, sender vi deg en SMS. Denne vil inneholde en lenke hvor du vil få oppgitt tidspunkt og sted for vaksinering, og muligheten til å bekrefte timen, avslå vaksinen, eller foreslå et annet tidspunkt som passer. Får vi fortsatt ikke kontakt med deg, eller vi ikke finner ditt telefonnummer, så sender vi deg brev med tilbud om vaksine og kontaktpunkt å henvende seg til.
 

Det anbefales fra kommuneoverlegen at dersom du bruker blodfortynnende medisin må du på vaksinasjonsdagen vente med å ta tablettene til etter at du er vaksinert.

 
Pårørende oppfordres til å bistå de som trenger det
Vi har forståelse for at digital bekreftelse av oppsatt time til vaksinasjon kan være utfordrende for de som ikke bruker internett eller mobiltelefon. Vi oppfordrer derfor pårørende om å hjelpe de som trenger det med å bekrefte tilbud om vaksine på helsenorge.no.
 

For mer informasjon om koronavaksine i Skaun, se oppdatert informasjon om koronavaksine.

For mer informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet, se folkehelseinstituttets nettsider.