Skaun kommune mottar 156 doser koronavaksine i uke 12. Dette er en dobling i antall doser fra forrige uke. Vaksinen er av type Comirnaty (Pfizer) og vaksineringen foregår på Rossvoll flerbrukshall.

Denne uka vaksineres personer i gruppe 3 (Alder 75-84 år) i folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge. Noen av vaksinedosene går til revaksinering av personer over 75 år, og de yngste personene som blir vaksinert denne uka er 75 år.

Plan for videre vaksinering etter påske

I uke 14 får vi hele 234 doser av Pfizer Comirnaty. Det betyr at vi begynner på gruppe 4 straks etter påske. Innkallingen vil komme før påskehøytiden. 

Husk å bekrefte tilbud om vaksine!

Er du prioritert for tilbud om vaksinasjon, vil kommunen ta kontakt med deg. Det er derfor ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.
Først sender vi deg en innkalling via helsenorge.no, og brukere av helsenorge blir da varslet enten via SMS eller e-post. Hvordan du varsles setter du selv opp på helsenorge.no. Har du ikke en bruker på helsenorge.no, sender vi deg en SMS som vil inneholde en lenke hvor du får oppgitt tidspunkt og sted for vaksinering, og mulighet til å bekrefte timen, avslå vaksinen, eller foreslå et annet tidspunkt som passer.
 
Hvis vi ikke får kontakt med deg gjennom digitale kanaler eller telefon, sender vi deg brev med tilbud om vaksine og kontaktpunkt å henvende seg til. Dette gjelder innbyggere fra alle gruppene i prioriteringsrekkefølgen som har fått tilbud om vaksine så langt.
 

Det anbefales fra kommuneoverlegen at dersom du bruker blodfortynnende medisin må du på vaksinasjonsdagen vente med å ta tablettene til etter at du er vaksinert.

 

Pårørende oppfordres til å bistå de som trenger det

Vi har forståelse for at digital bekreftelse av oppsatt time til vaksinasjon kan være utfordrende for de som ikke bruker internett eller mobiltelefon. Vi oppfordrer derfor pårørende om å hjelpe de som trenger det med å bekrefte tilbud om vaksine på helsenorge.no.
 

For mer informasjon om koronavaksine i Skaun, se oppdatert informasjon om koronavaksine.

For mer informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet, se folkehelseinstituttets nettsider.