Forrige mottok 222 seksten- og syttenåringer i Skaun innkalling til første dose koronavaksine. Vi samler alle i denne gruppen på onsdag 1. september. De innkalles i tidsrommet 17.00 til 18.30 for at vaksineringen skal gi minst mulig fravær fra skolen

Innkallinger til vaksinering sendes via Helsenorge.no eller SMS. Vi ber alle om å bekrefte timen sin så raskt som mulig elektronisk.

Time for dose 2 får man etter at vaksinedose 1 er satt. Denne settes etter FHIs anbefalte intervall.

Husk samtykke til vaksinering!

Alle som er fylt 16 år på dagen vaksinen gis, kan selv samtykke til at de får vaksinen. Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Samtykkeskjema må da være utfylt og tas med til vaksinehallen. Vi kan ikke gi vaksine til noen under 16 år uten utfylt samtykkeskjema.

Passer ikke timen?

16- og 17-åringer som ikke kan møte opp den oppsatte dagen bes avvente inntil videre og vil få en ny innkalling snart.