Arbeidet starter tirsdag 07. juni, med tilrigging i krysset Trøvegen/Finnmyrvegen, samt på grusbanen ved Allbrukshuset.

Fra og med mandag 13. juni vil det være redusert framkommelighet i Trøvegen, da det ikke er omkjøringsmuligheter. Det må påregnes noe venting på grunn av at trafikken ikke kan gå forbi anleggområdet i begge retninger samtidig. Arbeidet vil skje seksjonsvis med etapper på rundt 30 meter.

I de periodene på dagtid hvor skolebarn reiser til og fra skolen, vil det være trafikkvakt tilstede for dirigering av trafikken.

Når vi kommer så langt at Trøvegen skal settes i stand igjen, skal det etableres fortau på den aktuelle strekningen.

Her kan du lese mer om prosjektet.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder Idar Nebelung på 72 86 72 46, eller kommunens sentralbord på 72 86 72 00.