Samme råd gjelder for barn som skal på helsestasjonen, som de rådene som gjelder for når de kan komme tilbake til barnehage og skole etter gjennomgått sykdom. Dette betyr at ved nyoppståtte symptomer skal barna holdes hjemme, men når de så er friske nok til å gå tilbake til barnehage og skole kan de også komme på helsestasjonen.

Les mer på FHI

For å opprettholde normal drift på en trygg måte, har Helsestasjonen fortsatt følgende forholdsregler:

  • Dersom barnet eller noen i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, har påvist Covid19 eller sitter i karantene, skal dere ikke komme på helsestasjonen. Konsultasjonen kan enten utsettes, tas på telefon eller ved videokonsultasjon. Dere må selv gi beskjed om dette før den avtalte konsultasjonen.
  • Vi må begrense antall besøkende på helsestasjonen samtidig, det er derfor viktig at dere kommer til oppsatt time og gir beskjed dersom dere blir forsinket.
  • For å begrense antall besøkende, er det ønskelig at kun en forelder følger barnet til timen, og at søsken ikke er med.
  • Alle må desinfisere hender når de kommer og når de forlater helsestasjonen. Dette står fram.
  • Alle må registrere seg ved å scanne QR-koden som henger fram og sette seg på angitt plass.
  • Undersøkelse av barnet begrenses til 15 min, og resten av konsultasjonen foregår med minst 1 meters avstand.
  • Gruppekonsultasjoner på 17/18 mnd utgår og erstattes med tilbud om individuell konsultasjon inntil videre.
  • Av smittevernhensyn har vi ryddet bort alle leker. Dere kan ta med en egen rengjort leke til konsultasjonen.
  • Alt utstyr og alle kontaktflater desinfiseres mellom hvert barn.
  • Vi har ikke åpnet for «drop-in», men ta gjerne kontakt med oss, så kan vi sette opp time.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål:

Vibeke Indbryn 941 63 082 E-post: vibeke.indbryn@skaun.kommune.no
Anette Mosti 902 10 373 E-post: anette.mosti@skaun.kommune.no 
Else Stendahl 468 85 222 E-post: else.stendahl.solstad@skaun.kommune.no.