Formannskapet vedtok den 29.12.2020 kommunedirektørens innstilling til midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Skaun kommune, som inkluderer vesentlige innstramminger. Disse inkluderer forbehold og tiltak som næringslivet i kommunen vil måtte forholde seg til med umiddelbar virkning.

Forskriften inkluderer:

 • påbud om bruk av munnbind 
  • ved drosjetransport
  • innendørs i offentlige rom som
   • butikker, serveringssteder, frisør- og skjønnhetssalonger med en-til-en-kontakt
   • tros- og livssynslokaler
   • lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For utøverne gjelder ikke dette under selve kultur- /idrettsaktiviteten.
  • utendørs i tett befolkede områder
  • kjøreskoler og annen kjøreopplæring. Gjelder både ansatte og elever.

i tillegg til bestemmelsene:

 • På alle serveringssteder, både spisesteder og skjenkesteder, skal det være minst 2 meters avstand mellom alle bord
 •  Alle serveringsteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer
 • Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer
 • Alle ubetjente treningssentre skal holde stengt. Gruppetrening er ikke tillatt. 

Videre følger en kort liste over aktuelle pålegg for de berørte næringene.

Serveringssteder med og uten sjenkebevilling pålegges:

 • å registrere gjesters navn og telefonnummer ved ankomst og lagre disse i 10 dager for bruk i senere smittesporing
 • å sørge for at det er minst 2 meters avstand mellom alle bord
 • å overholde påbud om munnbind for alle ansatte
 • å sørge for at påbud om munnbind for alle gjester overholdes når de ikke sitter ved bordet

Butikker pålegges:

 • å overholde påbud om munnbind for alle ansatte
 • å sørge for at påbud om munnbind for alle kunder overholdes

Treningssentere pålegges:

 • å holde stengt dersom senteret ikke er bemannet
 • å overholde forbudet mot gruppetrening

Taxinæringen pålegges:

 • å overholde påbud om munnbind for alle ansatte
 • å sørge for at påbud om munnbind for alle passasjerer overholdes gjennom hele transporten
 • registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer 

Frisør- og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en-kontakt pålegges:

 • å overholde påbud om munnbind for alle ansatte
 • å sørge for at påbud om munnbind for alle kunder overholdes

Kjøreskoler og annen kjøreopplæring pålegges:

 • å overholde påbud om munnbind for alle ansatte
 • å sørge for at påbud om munnbind for alle kunder overholdes

Plakater om kommunens pålegg om bruk av maske og registrering er tilgjengelig for nedlasting her.