Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Både privatpersoner, frivillige lag og organisasjoner og offentlig sektor kan søke på disse midlene.

Du kan lese mer om tilskuddsordningen og utlysningstekst med informasjon på Bufdir sine sider.

Søknad sendes elektronisk gjennom Bufdirs søknadsportal innen 04.12.2020.

 

Har du spørsmål om ordningen kan du ta kontakt med Hanne Olden på e-post Hanne.Olden@skaun.kommune.no eller telefon 902 70 190