Postadresse:
Postboks 44, 7358 Børsa
Besøksadresse:
Rådhusvegen 12
Telefon:
55 55 33 33
Telefaks:
73 43 73 11
Hjemmeside:

 NAV logo