Skaun kommune ønsker å ta vare på befolkningens fysiske og psykiske helse i møte med en høytid som preges av usikkerhet og uro i forbindelse med den pågående pandemien. Vi oppfordrer til å ta vare på hverandre, inkludere de som er utsatt, ensomme eller redde, vise smittesikker omtanke, og å passe på egen psykisk og fysisk helse.

I tillegg finnes ressurser og kontaktpunkter for alle, her har vi samlet et knippe av dem.

Barn og unge-telefonen i Skaun kommune
Telefon: 72 86 73 54 
Her møter du en helsesykepleier alle hverdager, unntatt jul og nyttårsaften

Psykisk helse og rus
Telefon: 404 17 286
Åpent alle dager unntatt jul og nyttårsaften

Kirkens SOS Norge 
Telefon: 22 40 00 40 
Landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og på nett. Du kan også skrive melding eller chatte med dem.

Si det med ord (drives av Mental Helse) 
Telefon: 116 123 
Her kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller veilederne som er jobber her. 

Kors på halsen (drives av Røde Kors) 
Telefon: 800 333 21 
Dette er et tilbud for alle opp til 18 år. Du kan chatte, skrive e-post eller diskutere i forum på denne siden.

Unghjelp
Dette er en chattetjeneste for unge mennesker. Organisasjonen drives av ungdommer. 

Alarmtelefonen for barn og unge 
Telefon: 116 111 
Dette er en nødtelefon for barn og unge som står i vanskelige situasjoner. 

Arbeidslivstelefonen (drives av Mental Helse)
Telefon: 225 66 700 
For permitterte, arbeidsledige, eller de som sliter på jobben; her kan du drøfte det med noen. Det finnes også en chattjeneste.

Hodebra
Tips til aktiviteter man kan finne på som er bra for både hode og resten av kroppen. Her finnes det flust av muligheter til å gjøre noe aktivt, gjøre noe meningsfullt, gjøre noe sammen, eller gjøre noe alene.