Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt å gå over til en normal hverdag med økt beredskap i månedsskiftet september/oktober. Etter å ha fulgt tett med på utviklingen denne uken, har regjeringen besluttet at dette skal iverksettes lørdag 25. september kl. 16.00. Det skriver regjeringen i en pressemelding den 24. september.

Folkehelseinstituttet mener at det er liten risiko for at pandemien skal komme ut av kontroll, gi betydelig sykdomsbyrde eller true helsetjenestens kapasitet. Dette gir mulighet til å gå tilbake til en normal hverdag, og de aller fleste smitteverntiltakene vil nå fjernes.

Selv om hverdagen nå blir som normal for de fleste, er ikke pandemien over. Folk vil fremdeles bli syke og det er derfor viktig at alle vaksinerer seg. Samfunnet vil ha økt beredskap og raskt kunne iverksette tiltak hvis situasjonen tilsier det. Dersom det oppstår utbrudd som fører til at kapasiteten i helsetjenesten utfordres, er det opp til kommunene å reagere på dette.

 

Beredskapen fremover

Regjeringen avvikler de fleste nasjonale smitteverntiltakene, og kommunene får hovedansvaret for å iverksette tiltak og vedta lokale forskrifter, dersom situasjonen tilsier det. Ved uoversiktlige og store smitteutbrudd som truer kapasiteten i kommunene, kan det for eksempel være nødvendig å innføre tiltak for særlig utsatte grupper, som for eksempel gamle og syke.

 

Pressemeldingen fra regjeringen kan leses her.