Folkehelseinstituttet informerte statsforvalterne onsdag 21. juli om at Norge vil motta 100 000 vaksinedoser neste uke. Disse dosene kommer som en del av en avtale med Litauen, og vil bli fordelt til kommunene og tatt i bruk allerede neste uke (uke 30). 

Disse dosene er forbeholdt dose 1 til alle kommuner som så langt ikke har vært prioritert, og vil formodentlig gi en jevnere fordeling av første dose i alle landets kommuner. Målet er at så mange som mulig av disse dosene blir gitt som dose 1 i landets «minuskommuner» allerede neste uke, men der kommunene opplever logistiske vanskeligheter knyttet til det økte antallet vaksinasjoner, kan man bruke også uken etter på å få gitt disse som dose 1 til egne innbyggere.

Skaun mottar hele 936 doser koronavaksine neste uke, og 630 doser i uke 31. Av disse vil de fleste dosene gå til nyvaksinering av personer i prioriteringsgruppe 11, altså personer i aldersgruppen 25-40 år.

For å sikre god dekning, er det veldig viktig at innbyggerne prioriterer å motta vaksinen. Vi vil også oppfordre samtlige som mottar tilbud om å bekrefte eller avkrefte om de ønsker å motta vaksinen ved å klikke på lenken de mottar på sms.

Les mer om det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet på www.fhi.no