Våre brukere vil ikke merke noe til dette annet enn at vi har fått nytt bankkontonummer, som skal benyttes ved betaling av kommunale fakturaer og andre innbetalinger.

De nye kontonumrene er

  • 4212 56 72188 (OCR-konto for innbetaling av fakturaer med KID-nummer)

  • 4212 56 72137 (andre innbetalinger)