I dag, 1. mars, begynner Petter Lindseth i stillingen som kommunedirektør i Skaun. Han tar over for Hege Røttereng som har vært konsituert i stillingen siden tidligere kommunedirektør Jan-Yngvar Kiel gikk av på senhøsten i fjor. Lindseth kommer fra stillingen som kommunalsjef samfunn i Orkland kommune, og er tidligere rådmann i Meldal.

Lindseth studerte samfunnspolitikk og kommunalplanlegging, begge på grunnfag ved høgskolen i Volda, og deretter cand. mag. i offentlig rett i Oslo. I en alder av 23 år tok han over som enhetsleder for kultur i Rissa kommune, etter å selv ha jobbet i avdelingen i en kortvarig sesongjobb, og ble i stillingen i 11 år. Siden har han også jobbet syv år i kreftforeningen i Trondheim, og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse ved høgskolen i Volda.

I 2014 begynte han som rådmann i Meldal kommune, og ble der fram til kommunesammenslåinga til storkommunen Orkland i 2019. Lindseth mener stillingen som kommunedirektør er genial for folk som er interessert i samfunnspolitikk, ettersom man kommer tett på lokalsamfunnet, næringslivet og kommuneorganisasjonen.

Han jobbet med kommunesammenslåinga helt fra starten av, og ble i den nye kommunen kommunalsjef for samfunn og assisterende rådmann i henhold til den nye organisasjonsmodellen. Denne inkluderer et nytt ledd mellom kommunedirektør og avdelingene, kommunalsjefer med ansvarsområdene oppvekst, samfunnsutvikling og helse og velferd. Denne modellen innføres også i Skaun, noe som gjorde Lindseth til en ekstra motivert søker. Han kjenner både organisasjonsmodellen og store omstillingsprosesser godt, og mener det vil være interessant å jobbe med Skauns samfunnsutvikling som en vekstkommune. Da stillingen ble utlyst var det ifølge Lindseth helt åpenbart at han skulle søke. Han har en langsiktig visjon som kommunedirektør i Skaun og pendler fra Flatåsen, en tur som tar 23 minutter på en god dag.

Samfunnsengasjementet har vedvart omtrent hele livet, og han dyrker interessene sine plikttro. Som enhetsleder for kultur i Rissa ble han engasjert i kulturminnevern, og ble formann i fortidsminneforeningen, den trønderske avdelingen. Ellers har han vært glad i korsang hele livet og er med i Trondheimskoret Chorus.

Vi ønsker Petter lykke til i stillingen som kommunedirektør i Skaun!