Informasjon fra enhetsleder Bodil Wilmann:

Vi har skiftet leverandør av mottakssentral for alarmer til Værnes Respons. Vi opplever så langt en raskere svartjeneste på alarmene enn vi har hatt tidligere, og en god supporttjeneste.
Utskiftingen av trygghetsalarmene vil ikke ha noen praktisk betydning for brukere av tjenesten. Det er fortsatt hjemmesykepleien som rykker ut på alarmer.

Tjenesten er fortsatt gratis for innbyggerne i Skaun.
Skulle det være spørsmål rundt tjenenesten ber i dere ta kontakt med Hjemmetjenesten på telefon 72 86 73 62.