Dette prosjektet er en videreføring av arbeidet ved Børsa skole, hvor det skal bygges ny avløpspumpestasjon med tilhørende ledninger. Det legges samtidig nye ledninger for drikkevann og overvann.

Arbeidet ved Børsa skole kan du lese mer om her.

 

Ny vann- og avløpsledninger mellom Børsa og Eliløkken

I forbindelse med prosjektet vil det være behov for midlertidig avstenging av veg i anleggsområdet, noe som vil føre til omkjøring. Omkjøringene vil bli godt merket og arbeidet planlegges slik at periodene med stengte veger vil være så korte som mulig, både i tid og utstrekning, og påvirke så få som mulig av gangen. Periodevis vil dette bety at du som bor i området, ikke kan kjøre helt hjem og må bruke alternativ parkeringsplass.

Hvis du har behov for spesiell tilrettelegging når det gjelder adkomst, ta kontakt med prosjektleder.

Grunneiere som får sin private eiendom berørt, vil kontaktes direkte.

Her kan du lese mer om prosjektet.

 

Kontakt

Prosjektleder for dette prosjektet er Kristin Greiff Johnsen. Kristin kan nås på e-post: kristin.greiff.johnsen@multiconsult.no.