Vi har et nytt smittetilfelle med covid-19. Det er kjent smittevei og få nærkontakter. Smittesporing er avsluttet.

Vi minner om viktigheten av å følge gjeldende smittevernråd.

For mer informasjon om koronaviruset og testing, se kommunens hjemmesider. 

Koronatelefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11.30 

Koronatelefonen: 477 13 370

Elektronisk bestilling av koronatest er tilgjengelig her.