Det er et begrenset antall nærkontakter og smittesporing har ikke vært nødvendig ut over den nærmeste familie.

Vi  minner om viktigheten av å følge gjeldende smittevernråd og - anbefalinger.

For mer informasjon om koronaviruset og testing, se kommunens hjemmesider.

Koronatelefonen er åpen hverdager kr. 10.00-11.30.

Koronatelefonen: 477 13 370.

Elektronisk bestilling av koronatest er tilgjengelig her.