Det deles hvert år ut to stipend.

Glødstipend - hvor kandidat blir foreslått av kulturskolens lærere.
Talentstipend - hvor de som ønsker det selv må søke