Niklas er elev ved Skaun kulturskole og følger talentprogrammet «Lørdagsskolen» i regi av Trondheim kommunale kulturskole. Hans klaverpedagog ved TKK Magne Olav Årsand sier følgende om Niklas:

«Niklas er i fin utvikling og er svært motivert for å lære enda mer. Han er aktiv og deltakende og sier aldri nei til å delta i kammermusikkgrupper eller på konserter i Lørdagsskolens regi. Han møter alltid godt forberedt og gjør virkelig så godt han kan. Han har stor kapasitet og lærer nye stykker kjapt. Han har heller ikke noe fravær og er således en mønsterelev».

Prisen består i tillegg til kr. 10 000,- av en plakett utformet av Steinar Garberg og et diplom utformet av Ida Tverrvåg.

Skaun kulturskole er glade over tildelingen og gratulerer Niklas Snefuglli Hansen med stipendet, og ønsker ham riktig lykke til i videre musikalsk utvikling.