Plandokumenter finner du nedenfor.

Detaljreguleringsplan Saltnessand - førstegangsbehandling
Oppdatert plankart
Parkeringsplan
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Geoteknisk rapport
Støyrapport
ROS-analyse
Sol og skygge
Planskisse med bygninger

Eventuelle merknader fremsettes via skjema HER eller skriftlig og sendes:
Skaun kommune, postboks 74, 7538 BØRSA
Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no.

Merknader må sendes inn i høringsperioden 02.10.20 – 13.11.20.