Nyheter/Politikk/Møtekalender og sakspapirer

Møtekalender og sakspapirer

Her kan du finne sakspapirer til kommunestyret, formannskapet samt råd og utvalg i Skaun kommune. Sakene er sortert etter dato og utvalg. Klikk på møtedatoen for å se dokumentene. Offentlige dokumenter er tilgjengelige for nedlasting. 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 28
19
14
Arbeidsmiljøutvalget 15
14
01
03
Forhandlingsutvalg for fast eiendom 31
28
11
Formannskapet 31
28
28
15
23
11
22
19
14
28
Helse, oppvekst og kulturutvalget 22
26
26
07
05
20
17
19
Klagenemnda 28
Kommunestyret 14
14
04
23
20
05
03
17
12
Kontrollutvalget 06
05
21
23
04
Plan og miljøutvalget 22
26
26
09
05
20
17
19
Råd for funksjonshemmede 12
21
24
26
Skaun eldreråd 12
21
24
26
Skaun ungdomsråd 13
06
22
12
28
25
16
27
04
Skaun valgstyre 15
11
10
Tips en venn Skriv ut

Skjema