Politiske møter og saker

Her kan du finne sakspapirer til kommunestyret, formannskapet samt råd og utvalg i Skaun kommune. Sakene er sortert etter dato og utvalg. Klikk på møtedatoen for å se dokumentene. Offentlige dokumenter er tilgjengelige for nedlasting. 

Kommunestyret
24.05.2018 kl. 17:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Skaun rådhus

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.05.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.05.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.05.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
18/2018 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 24.05.2018 Vis (1) Vis
19/2018 ORIENTERINGSSAK - EVALUERING AV ARBEIDET MED BOSETTING AV FLYKNINGER I SKAUN KOMMUNE Vis
20/2018 ORIENTERING OM INTERKOMMUNALT VELFERDSTEKNOLOGIPROSJEKT PR 28.APRIL 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
21/2018 UTREDNING AV FRAMTIDIGE BOLIGER OG BOFORMER INNENFOR HELSE OG MESTRING Vis (2) Vis Vis (1)
22/2018 PRØVEORDNING MED Å OVERTA ANSVAR FOR DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN Vis (2) Vis Vis (1)
23/2018 REGULERINGSPLAN RAMSJØEN OG RAMSJØOMRÅDET Vis (7) Vis Vis (1)
24/2018 ORIENTERING OM PROSJEKTET SKAUN UNGDOMSSKOLE OG KULTURSENTER TIL REFERANSEGRUPPEN OG KOMMUNESTYRET Vis Vis (1)
25/2018 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - IKA TRØNDELAG Vis (2) Vis
26/2018 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - PAD THAI BUVIKA AS Vis
27/2018 VEDTAKSKONTROLL 3. TERTIAL 2017 OG 1. TERTIAL 2018 Vis
28/2018 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017 FOR SKAUN KOMMUNE Vis (4) Vis Vis (1)
29/2018 ÅRSMELDING 2017 Vis (1) Vis Vis (1)
Tips en venn Skriv ut

Skjema