Politiske møter og saker

Her kan du finne sakspapirer til kommunestyret, formannskapet samt råd og utvalg i Skaun kommune. Sakene er sortert etter dato og utvalg. Klikk på møtedatoen for å se dokumentene. Offentlige dokumenter er tilgjengelige for nedlasting. 

Plan og miljøutvalget
08.05.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen, Skaun rådhus

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN OG MILJØUTVALGET DEN 08.05.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN OG MILJØUTVALGET DEN 08.05.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN OG MILJØUTVALGET DEN 08.05.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2018 MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 08.05.2018 Vis (1)
16/2018 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING AV FRITIDSEIENDOM/HYTTE Vis (9) Vis
17/2018 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG PBL § 1-8 - BOLIGFORMÅL Vis (8)
18/2018 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER Vis (8)
Tips en venn Skriv ut

Skjema