Politiske møter og saker

Her kan du finne sakspapirer til kommunestyret, formannskapet samt råd og utvalg i Skaun kommune. Sakene er sortert etter dato og utvalg. Klikk på møtedatoen for å se dokumentene. Offentlige dokumenter er tilgjengelige for nedlasting. 

Plan og miljøutvalget
28.08.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen, Skaun rådhus

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN OG MILJØUTVALGET DEN 28.08.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN OG MILJØUTVALGET DEN 28.08.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN OG MILJØUTVALGET DEN 28.08.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
25/2018 MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 28.08.2018 Vis (2)
26/2018 KLAGEBEHANDLING AV AVSLAG PÅ SØKNAD DISPENSASJON Vis (16) Vis (1)
27/2018 NY 2. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING NAUSTGJERDET Vis (16) Vis (1)
28/2018 PLAN UTREDNING AV RESERVEVANN SKAUN KOMMUNE Vis (3)
29/2018 KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING AV BOLIGTOMT Vis (10) Vis (1)
30/2018 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING TIL BOLIGFORMÅL Vis (5)
31/2018 DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEGRENSE - NYBYGG GARASJE Vis (8)
32/2018 REGULERINGSPLAN ELILØKKEN BRUK Vis (21)
33/2018 DETALJREGULERINGSPLAN SALTNESSAND - OPPSTART OG PLANAVGRENSNING Vis (1)
34/2018 DISPENSASJON FRA REKKEFØLGEKRAV Vis (2)
35/2018 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR SALTNESSAND Vis (5)
36/2018 HØRING - STRATEGI FOR NÆRINGSAREALUTVIKLING I TRONDHEIMSREGIONEN Vis (4)
Tips en venn Skriv ut

Skjema