I løpet av sommeren vil det gjennomføres et omfattende og stort gravearbeid som vil påvirke en stor del av Børsa sentrum. Det vil bli tungtrafikk i området gjennom hele sommerferien, og mye vil foregå rundt Børsa skole og Skaun ungdomsskole. Hele skoleområdet vil derfor bli gjerdet inn, og skolegården vil ikke være tilgjengelig for innbyggerne så lenge arbeidet pågår.

Arbeidet utføres i forbindelse med byggingen av ny avløpspumpestasjon ved Børsa skole. Pumpestasjonen skal avlaste den eksisterende pumpestasjonen på Børsøra, og tilrettelegge for fremtidig planlagt utbygging i området.

Les mer om det nye avløpsanlegget i Børsa sentrum her.

Usikkert om arbeidet vil være avsluttet til skolestart

I første omgang påvirker gravearbeidet hverdagen på Børsa skolefritidsordning både før og etter feriestengning. Foreldre til barn som skal på SFO må i anleggsperioden benytte hovedinngangen til skolen til både henting og levering, denne endringen ble implementert allerede mandag 5. juli. I tillegg vil ansatte måtte benytte parkeringsplassen ved Skaun ungdomsskole eller parkeringsanlegget, og SFO vil kunne benytte skoleområdet til SUS. For å tilrettelegge for endringen er det gitt tillatelse til å benytte området utenfor biblioteket til korttidsparkering i den aktuelle perioden.

Det er fortsatt uavklart om arbeidet vil være avsluttet til skolestart, men det er en prioritet i planleggingen av arbeidet at deler av skolegården skal være klar til midten av august. Nærmere informasjon om hvordan arbeidet vil påvirke skolestarten vil komme i god tid før skolen begynner.

Vil ha betydning også for myke trafikanter i Børsa

Området vil bli preget av tungtrafikk gjennom flere uker i sommer, og krysset mellom barneskolen og ungdomsskolen vil bli spesielt belastet. Dette vil ha stor betydning for alle myke trafikanter i Børsa, og vi oppfordrer alle til å så langt som mulig unngår å benytte gangveiene nærmest skolen, men istedet benytter trygge alternativer, som gangveiene vest og sør for Skaun ungdomsskole med inngang nedenfor barnehagen, og vestsida av fylkesveien. Sweco leier inn trafikkvakter morgen og ettermidddag for å sikre, orientere og veilede myke trafikanter. Det er også aktuelt å benytte denne løsningen igjen ved skolestart, dersom behovet er der.

    - GDPR